Kiedy nie można uzyskać rozwodu?

W jakich sytuacjach sąd nie udzieli rozwodu? Negatywne przesłanki rozwodu Pomimo, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, przepisy prawa nie w każdej sytuacji pozwalają na skuteczne ubieganie się o orzeczenie rozwodu. Sytuacje takie określa...

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Jak szybko uzyskać rozwód? Jak skutecznie wystąpić o rozwód?   Odpowiedzi na te pytania wymagają zrozumienia kilku kwestii, przede wszystkim tego – czym jest rozwód i jakie są warunki rozwiązania małżeństwa przez sąd. Odpowiedź na nie jest prosta tylko pozornie...