Jak szybko uzyskać rozwód? Jak skutecznie wystąpić o rozwód?

 

Odpowiedzi na te pytania wymagają zrozumienia kilku kwestii, przede wszystkim tego – czym jest rozwód i jakie są warunki rozwiązania małżeństwa przez sąd. Odpowiedź na nie jest prosta tylko pozornie i wymaga zrozumienia, czym jest rozwód, kiedy sąd może o nim orzec, jakie czynniki mają wpływ na treść wyroku, jak również kiedy sąd – pomimo wystąpienia wszystkich przesłanek, nie orzeknie rozwodu.

Zgodnie z art. 56 § 1 k.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Sąd może zatem orzec rozwód tylko wtedy, gdy małżonkowi (bądź też jeden z małżonków) wykażą, że:

  1. nastąpił pomiędzy nimi rozkład pożycia małżeńskiego;
  2. rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny;
  3. zupełny rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter trwały;

 

Co znaczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

 

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy zostaną zerwane wszelkie więzi łączące małżonków – duchowe, fizyczne i gospodarcze. Oznacza to, że małżonkowie nie współżyją ze sobą fizycznie, nie rozumieją się, nie mają wspólnych spraw i zainteresowań, nie spędzają ze sobą czasu wolnego. Małżonkowie nie też prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Zazwyczaj oznacza to, że nie dzielą się obowiązkami domowymi, nie uzgadniają codziennych zadań i wydatków, żyjąc jak dwoje „wolnych ludzi”, choć nieraz pod jednym dachem.

 

Co znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

 

Rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala uznać, że nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia (tzn. kiedy zdaniem sądu nie ma już nadziei, że małżonkowie odbudują swój związek. Rozkład trwały nie musi oznaczać, że jest on długotrwały – decydują o tym okoliczności konkretnej sprawy, między innymi czas trwania małżeństwa i czas jego rozkładu. O trwałości rozkładu decyduje też charakter i ciężar okoliczności, które do niego doprowadziły.Sąd zupełnie inaczej spojrzy na żądanie rozwodu w trwającym nawet krótko małżeństwie, gdzie wystąpiła zdrada, przemoc, lub też każde z małżonków mieszka już z nowym partnerem. Inaczej zaś na stosunkowo krótko trwający kryzys wieloletniego związku, który w jego ocenie może mieć jedynie charakter chwilowy. Dlatego też ważne jest odpowiednie sformułowanie pozwu rozwodowego lub też odpowiedzi na pozew, tak aby skuteczną, znajdującą oparcie w przepisach czy orzeczeniach Sądu Najwyższego argumentacją przekonać skład orzekający do swoich racji.

Aby sąd orzekł rozwód zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego musi wystąpić łącznie, bowiem zdarza się, że na skutek np. zdrady jednego z małżonków nastąpiło zerwanie więzi, ale jest ono krótkotrwałe i z okoliczności sprawy wynika, że małżonkowie mają jeszcze szanse powrócić do zgodnego pożycia.

 

adw. Iwona Lelito

[O mnie]

http://www.adwokat-lelito.pl/

 

Zobacz też:

Kiedy nie można uzyskać rozwodu?

Jak zrezygnować ze spadku?