Prawo cywilne

Reprezentuję swoich klientów m. in. w sprawach zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, w sprawach o odszkodowanie (np. odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego – szkoda na osobie i szkoda na mieniu), w sprawach o zapłatę, zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej, ochronę dóbr osobistych itp.