Prawo karne wykonawcze

Pomoc adwokata w postępowaniu wykonawczym obejmuje sprawy takie jak m. in. wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, który wśród skazanych funkcjonuje jako tzw. wokanda, wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności, wniosek o skrócenie wykonania środka karnego (np. zakazu prowadzenia pojazdów), wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.