Prawo karne

W sprawach karnych bronię podejrzanego i oskarżonego, a także reprezentuję pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego zarówno przed sądem, jak i w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo).

Najczęściej prowadzę sprawy, których przedmiotem jest m. in. oszustwo, posługiwanie się fałszywymi dokumentami (fałszywe zaświadczenie o zarobkach, podrobienie podpisu), wyłudzenie kredytu, posiadanie narkotyków, handel narkotykami, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu i środków odurzających, kierowanie samochodem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, paserstwo (tj. ukrywanie, sprzedaż rzeczy pochodzących z przestępstwa – np. kradzionych – m.in. części samochodowych), przestępstwa gospodarcze itd.

Jako adwokat podejrzanego oraz pełnomocnik pokrzywdzonego biorę udział w czynnościach procesowych takich jak przesłuchanie przez policję i prokuratora, podejmuję także samodzielny kontakt z organami ścigania. Występuję w charakterze obrońcy oskarżonego i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) w postępowaniu przed sądem. Sporządzam pisma procesowe i środki zaskarżenia takie jak: apelacja, zażalenie (w tym zażalenie na zatrzymanie i zażalenie na postanowienie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania).