Rezygnacja ze spadku jest możliwa na dwa sposoby. W #RZECZoPRAWIE mówiła o nich mec. Iwona Lelito.